:: ::

Виртуальный методический кабинет

Ссылка: https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/doshkolnoe-obrazovanie/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/ИСПР_НИО_Дошк.обр.%20спец.обр.на%20уровне%20дошк.docx

Ссылка: https://adu.by/images/2022/08/up-doshk-obrazov-rus-bel.pdf

Ссылка: https://adu.by/images/2022/07/peralik-dashk-2022-2023.doc

Ссылка: https://adu.by/images/2020/10/puteshes-v-mir-prav-rechi-RT-bel.pdf

Ссылка: https://adu.by/images/2022/08/post-MO-RB-235-2022.pdf

Ссылка: https://adu.by/images/2019/10/obraz-standart-doshk-2019-rus.pdf

Ссылка: https://adu.by/ru/uchitelyu/normativnye-pravovye-dokumenty.html

Ссылка: https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/6048-pravila-pedagogicheskikh-rabotnikov.html